UP !
Concordes Bibliotheek
online
Concordes
Advocaten
Ons Team Concordes
Onze Werkterreinen
Een pragmatische strategie
Wij kennen uw professionele sector en beheersen de juridische materie die u werkelijk nodig heeft.
Wij werken steeds samen met u als “Concordes””.
Wij zijn flexibel en multidisciplinair, kunnen snel paraat staan om aan uw specifieke noden te beantwoorden.
Wij zijn advocaten uit de drie Belgische landsgedeelten.
Wij verdedigen uw belangen in alle geschillen voor de Hoven en rechtbanken, dan wel in alternatieve geschillenregeling (arbitrage, bemiddeling, …).
De leden van ons kantoor treden op als experts of spreker in het kader van professionele seminaries.
Concordes staat u bij en vertegenwoordigt u in de diverse beroepsverenigingen of federaties die uw sector beheersen (zowel op regionaal als op Europees niveau).
Concordes werkt met u samen in het Frans, in het Nederlands, in het Engels en zelfs in het Italiaans en het Spaans.
Process
News
  • Vers une réouverture du secteur HORECA en décembre?
    Vidéo issue d'une interview réalisée par Monsieur Amid Faljaoui pour le Cercle de Wallonie.
  • 30/12/2020 - Interview BXFM
  • Vous hésitez encore à aller voir un avocat?
ethiek
Niets is belangrijker dan het vertrouwen dat u in ons stelt.
Ons kantoor draagt de ethische waarden die eigen zijn aan het beroep van advocaat hoog in het vaandel, in het bijzonder de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim.
Het is onze keuze geweest om een onafhankelijk kantoor te zijn, maar wij onderhouden bevoorrechte banden met andere advocatenkantoren, zowel in België als in het buitenland (Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Nederland).
Wat betekent dit concreet voor u? Dat u met respect zal worden behandeld en van ons de beste juridische en tactische adviezen zult krijgen die rekening houden met uw specifieke situatie, en dat u ook staten van erelonen en onkosten zult krijgen die op loyale wijzen en met de nodige matiging zijn opgemaakt.
Wij zijn onderworpen aan strenge deontologische regels die u kunt terugvinden op www.barreaudebruxelles.be
Concordes
Concordes
TEL : +32 2 640 45 17 - FAX : +32 2 640 47 17 - info@concordes.be -
Jakob Jordaensstraat 9 , B- 1000 Brussels
Contacteer ons